حکم
زمان: 27 شهریور 1358 / 26 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب نماینده برای رسیدگی به وضع مردم جنگزده لبنان
مخاطب: سجادی اصفهانی، سیدمحمد
بسمه تعالی
جناب مستطاب ثقة الاسلام سیدالاعلام آقا سید محمد سجادی اصفهانی - دامت افاضاته
با توجه به سابقه‌ای که جنابعالی از وضع اهالی جنگزده کشور لبنان دارید و به وضع آن منطقه آشنا هستید، مقتضی است مسافرتی به آنجا نموده و از نزدیک، اوضاع مردم مستضعف منطقه را بررسی کرده و آشنا شوید و برای رسیدگی و کمک به ایشان گزارشی تهیه نمایید تا ان شاء الله تعالی از طریق دولت اقدامی در این مورد بشود. از خدای تعالی قطع ایادی دشمنان را از کشورهای اسلامی و موفقیت همگان را در راه پیروزی اسلام خواستارم.
به تاریخ 26 شوال 99
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>