حفظ سلامت مردم بی‌گناه در برخورد با دشمن
و اگر چنانچه ملاحظه این معنا نبود که در کردستان برادرهای ما هستند و اگر بخواهیم شدت عمل انجام بدهیم ممکن است این برادرها خدای نخواسته یک صدماتی ببینند، اگر این ملاحظه نبود، در دو روز اینها کَلَکشان کَنده می‌شد. لکن مع الأسف چون مخلوط به مردم هستند، از این جهت نمی‌شود آن شدت عمل را [به خرج‌] داد، مگر اینکه اینها پناهنده بشوند به کوهها و پناهنده بشوند به جنگلها، که آن وقت با شدت عمل با ایشان عمل می‌شود. لکن باید برادران کُرد ما متوجه باشند که اینها خائن هستند، اینها می‌خواهند مملکت را مثل زمان سابق به دست چپاولگرها بدهند. باید اینها بیدار باشند، و نگذارند اینها رشد بکنند و نگذارند که اینها خرابکاری بکنند. اینها را معرفی بکنند تا اینکه قوای دولتی اینها را اخذ کند و به سزایشان برساند. خداوند ان شاء الله اسلام را و مسلمین را از شرّ این فاسدها نجات بدهد.
ندادن بهانه به دست دشمنان
و اما راجع به مسائل خودتان. البته امروز باید این بار را همه به مقصد برسانید. و مهم این است که در هر جا هر کمیته‌ای هست و در هر جا پاسداری هست و در هر جا هر دادگاه انقلابی هست چون اینها به اسم اسلام است، الآن به اسم جمهوری اسلام است، از این جهت وظیفه، هم برای آقایان علما - که در رأس هستند - و هم برای پاسدارهای محترم - که برادر هستند - و هم برای دادگاهها و کمیته‌ها، یک وظیفه سنگین اسلامی است. اگر حالا در یک همچو موقعی که همه چیز باید اسلامی باشد و در خارج و داخل جمهوری اسلامی ثبت شده است، اگر حالا خدای نخواسته یک چیزی واقع بشود از بعض کمیته‌ها، از بعض دادگاهها، از بعض پاسدارها، و اینها، خصوصاً چنانچه خدای نخواسته از بعض مثلاً کسانی که مُلبَّس به لباس روحانیت هستند، این یک بهانه‌ای دست دشمنها می‌دهد که اسلام را با آن بهانه و با این ترتیب؛ یک طور دیگری معرفی کنند.
لزوم عمل بر طبق موازین الهی و شرعی
الآن در مطبوعات خارجی به واسطه همین اجانبی که می‌خواستند منافع ببرند از اینجا