سخنرانی
زمان: 20 مهر 1358 / 20 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: اساس نهضت انبیا، تربیت انسان
حضار: اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
سهم بانوان در انقلاب
از آمدن بانوان محترم، خواهرهای عزیز، برای ملاقات من تشکر می‌کنم؛ و خوش آمد عرض می‌کنم؛ و سعادت و سلامت همه شما را، همه ملت ایران را از خداوند تعالی مسئلت می‌کنم.
شما خواهران در این نهضت سهم بسزایی داشتید؛ و در همه جا کمک کردید و پیشوا بودید نسبت به مردها؛ و موجب قدرت شُدید نسبت به آنها. از این جهت هم تشکر می‌کنم. و چون ما در بین راه هستیم، و باز مراحلی هست که این مراحل باز باید طی بشود، من امید دارم که باز شما تتمه این راه را با قدرت و با ایمان طی بکنید؛ تا اینکه نهضت ما - که نهضت اسلامی است - به آخر برسد، و اسلام آن طور که خواست خدای تبارک و تعالی است در ایران و در سایر مناطق پیاده بشود.
هدف انبیا؛ تربیت مردم
در رأس همه امور تربیت انسانی است. همه انبیا [آمدند] برای تربیت مردم، که اشخاصی که در قوّه دارند چیزهایی را، این قوّه‌ها را بالفعل کنند: انسان بالقّوه، انسان بالفعل بشود؛ استقامت داشته باشد در کارها، در عقاید؛ و به صراط مستقیم حرکت کند. شما خواهران، آنی که مُتکفِّل بچه‌هاست، توجه کنند که بچه‌ها را تربیت انسانی بکنند. و آن که متکفل یک جمعیتی است، آن جمعیت را دعوت به راه خدا و صراط مستقیم بکند. این راه مستقیم الهی است که می‌تواند انسان را از نقص رو به کمال ببرد و از ظلمات‌