موجب این می‌شود که خدای نخواسته اسلام یک طور دیگری جلوه بکند. و حال آنکه اسلام آنطور که بیان فرموده است و حدود را تعیین کرده با آن شرایط، کم اتفاق می‌افتد که ثابت بشود. همان وقت هم باید تحت نظر مجتهد عادل باشد. هرج و مرج نباشد که هر که در هر گوشه‌ای یک چیزی درست کرده است، حدود جاری بکند. و حدود را نمی توانند جاری بکنند [مگر] اینها مراعات بشود، که مبادا خدای نخواسته چهره اسلام - خدای نخواسته - جور دیگر جلوه بکند؛ دشمنهای ما چهره اسلام را طور دیگری جلوه بدهند. اینها از اموری است که باید مراعات بشود. بسیار مراعات بشود، موظفیم همه‌مان.
الآن یک وقتی است که در یک حالی ما هستیم که اسلام بین این است، که درست جلوه بکند؛ که اگر درست جلوه بکند - امید این هست که همه رو به او بیاورند. و اگر ما نتوانیم یک همچو کاری انجام بدهیم و خدای نخواسته یک طور دیگری بشود، خوب، شکست می‌خوریم. و شکست، شکست همیشگی است؛ نه شکست موقت. اگر ما حالا نتوانیم یک کاری انجام بدهیم، دیگر هیچ وقت نمی‌توانیم انجام بدهیم.
خداوند ان شاء الله همه شما را موفق کند. و من از همه‌تان متشکرم، و دعاگوی همه و خدمتگزار همه هستم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته