باید بگویم که اظهار خجلت می‌کنم که در مقابل بیش از صد میلیون جمعیت عرب و هفتصد میلیون جمعیت مُسْلِم، هشتصد میلیون تقریباً جمعیت مُسْلِم، یک عده معدودی بیایند و در مقابل اینها، آنطور کارها را بکنند. و این هم نمی‌شود عذر باشد که پشتیبان امریکاست. برای اینکه امریکا پشتیبان شاه هم بود، لکن وقتی که یک ملت اجتماع کردند بر یک مطلبی، نه قدرت شیطانی شاه توانست مقاومت کند، نه پشتیبانی ابرقدرتها. بلکه مطلق قدرتها اگر اتحاد پیدا کنند، جمعیت عرب و مهم سران این جمعیتها اگر اتحاد پیدا بکنند، شکی نیست که نه امریکا می‌تواند در مقابلشان کاری انجام بدهد و نه دیگر قدرتها. لکن مع الأسف مطلبی است که مشکل است که تحقق پیدا کند. لکن من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که یک همچو مشکلی را با قدرت خودش حل کند. و اضافه کنید به اینکه در عین حال که ملت نه اسلحه داشت و نه تربیت نظامی و آنها مجهز به همه جهازات بودند و آن انتظامات هم داشتند و مجهز به جهاز نظامی بودند، مع ذلک چون شَعْب (1) واحد بود و قوه واحده بود و مهمتر اینکه استناد به خدای تبارک و تعالی داشتند و با فریاد «الله اکبر» زن و مرد و بچه و بزرگ پیش رفتند، به طوری که همه قدرتها درهم شکسته شد. و دولتهای اسلامی مجهز به جهازات هستند، مع ذلک در مقابل یک همچو عنصری قیام نمی‌کنند. بلکه بعضی از آنها خیانت هم می‌کنند. خداوند ان شاء الله - آنها را بیدار کند و مسلمین را پیروز.
ما چون مبتلای به مشکلاتی شبیه مشکلات شما هستیم می‌دانیم که وضع شما و مشکلات شما چیست. ما الآن مبتلا هستیم به نظیر همین مشکلات مثل مشکلاتی که در کردستان ایجاد کردند. و دُوَل خارجی به وسیله عمالشان در کردستان برای ما آنهمه اشکالات ایجاد کردند که ما باز مبتلای به آن هستیم. و در سیستان و بلوچستان هم ممکن است که ایجاد این مشکلات را بکنند. البته جهاد برای خدای تبارک و تعالی مشکلات دارد. بیشتر از این مشکلات، مشکلاتی بود که پیغمبر اکرم در صدر اسلام داشت و