مسلمین داشتند، لکن چون قدرت ایمان داشتند توانستند که اسلام را قبل از گذشت نیم قرن، در تقریباً تمام کره که آن وقت معموره بود مستقر کنند. و شما با تمام مشکلات که دارید یک مطلب دارید. و آن اینکه ایمان با شماست و شما استناد به خدا داشته باشید. و این استناد به خدا تمام مشکلاتمان را ان شاء الله حل خواهد کرد، مشکلات زیاد است. لکن اراده مصمم ملت و مهمتر استناد به خدای تبارک و تعالی، مشکلات را آسان می‌کند. و ما هم امیدواریم که همه مشکلات شما رفع بشود. و باز از خدا می‌خواهیم که ما را متوجه به خدای تبارک و تعالی بکند، و هم مشکلات شما رفع بشود. و از خدا می‌خواهیم که شما را بیشتر از پیش متوجه به قدرت لایزال الهی بکند. و با استناد به خدای تبارک و تعالی باکی نیست و نصر با شماست ان شاء الله و با ما. و البته هر مُسْلِمی باید با مسْلم دیگر برادر باشد، و در مشکلات سهیم باشد. و ما هم با شما سهیم هستیم در این مشکلات - چنانچه سابقاً هم من راجع به مشکلات مادی هم بعضی اقدامات کردم. و من امیدوارم که ما بتوانیم هم مشکلات معنوی و هم مادی را به خواست خدای تبارک و تعالی، از شما و از خودمان، با هم رفع بکنیم ان شاء الله.