خدمت شما و ملت مبارز ایران ابلاغ نماییم. ما در ایران و در میان شما زندگی کرده و وضع را درک می‌کنیم. امیدواریم این انقلاب - که یک انقلاب اسلامی و قرآنی است - به رهبری شما تحقق یابد، و تا پیروزی کامل ادامه پیدا کند. البته این آرزوی هر مسلمانی است در هر نقطه دنیا و تمام مسلمانان واقعی دنباله رو راه و گامهای مثبت شما می‌باشند - گامهایی که همیشه به نفع ملتهای مسلمان برداشته شده و می‌شود.]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>