سخنرانی
زمان: 29 مهر 1358 / 29 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: بیان نقش حساس رادیو - تلویزیون - مقابله با توطئه‌ها - رفع نابسامانیها
حضار: کارکنان برنامه‌های برون مرزی صدا و سیما
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت نقش رادیو و تلویزیون
من کراراً به آقایانی که از رادیو - تلویزیون اینجا آمده‌اند تذکر دادم که این دستگاهی که شماها اداره می‌کنید؛ حساسترین دستگاهی است که در این کشور است. سایر رسانه‌ها از قبیل مطبوعات و اینها مؤثرند، لکن در یک قشر خاصی. اولاً، تیراژشان آن قدر زیاد نیست که به همه کشور و به همه افراد برسد. و ثانیاً، بسیاری از افراد کشور ما هستند که سواد ندارند تا بتوانند استفاده کنند. لکن و از آن طرف، تا آمده است که روزنامه‌ها به دست اشخاصی که دور هستند برسد، باز دو سه روزی، یک دو روزی، طول می‌کشد. اما رادیو یک دستگاهی است که همه قشرهای ملت و همه افراد - چه باسواد و چه بیسواد - از آن استفاده می‌کنند.
و رادیو - تلویزیون علاوه بر اینکه جهت سمعی دارد - استفاده سمعی - یک استفاده بصری هم دارد. و الآن هم وضع طوری است که در همه دهاتِ کشور ما، بلکه شاید سایر کشورها هم در دهات کوچکش هم، این رادیو و تلویزیون هست. مثل سابق نیست که منحصر باشد به یک دسته‌ای. اشخاصی هم که مثلاً ضعیف هستند از حیث مادیات مع ذلک کوشش می‌کنند که خرج خودشان را کاهش بدهند و یک رادیو بخرند؛ و شاید بسیارشان هم تلویزیون هم داشته باشند. و شما هر حرفی را که منعکس کنید در رادیو همان آن، به همه کشور و به همه جاهایی که موج رادیو می‌رسد همان آن می‌رسد. و اگر این دستگاه یک دستگاه صحیح باشد این می‌تواند یک خدمت بسیار بزرگی، بالاتر از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>