نمی‌شود اینها را از بین برد. نمی‌خواهیم که یک وقت خدای نخواسته در بین آنها اشخاصی که گناه ندارند، زن و بچه مردم کُرد که از خود ما هستند، به منزله اولاد ما هستند، ما نمی‌خواهیم که صدمه به آنها وارد بشود، والّا کاری ندارد که اینها را از بین بردن. هم ارتش قوی است؛ و هم ژاندارمری قوی است؛ و هم سپاه پاسداران. این سپاه پاسداران از اطراف، یک وقتی اگر صحبت بشود، از اطراف می‌ریزند و کار را تصفیه می‌کنند.
ما نمی‌خواهیم که برادرکشی بشود. ما می‌خواهیم با مسالمت، با ملایمت، با برادری، کارها درست بشود. شما این عده فاسدی که نمی‌گذارند زندگی شما، زندگی صحیح باشد و می‌خواهند کردستان را به خون بکشند، و بعد هم بلوچستان را به خون بکشند، بعد هم هر جا توانستند، شما خودتان اینها را تصفیه کنید. نگذارید که کسی دیگر بیاید تصفیه کند. خودتان، جوانهای محترم خودتان، جوانهای برومند خودتان، تصفیه کنند اینها را.
نیاز کردستان به آرامش و سازندگی
خداوند ان شاء الله همه شما را حفظ کند. موفق باشید. مؤید باشید. و باز هم تکرار می‌کنم که برنامه‌هایتان را برنامه‌های خوب قرار بدهید، برنامه‌های کُردی که قرار می‌دهید. درست با زبان کردی مسائل را بگویید برای آنها. این مفاسدی که در آنجا هست، آن اشخاصی که در آنجا مَفْسَده گو، مفسد، هستند - اصحاب مفسده هستند - اینها را بگویید به آنها معرفی کنید. اینها نمی‌خواهند که (1) آرامش در این مملکت پیدا بشود. به زبانهای خارجی چنانچه پخش می‌کنید، بگویید مسائل ایران را. مسائل ایران، مسائلی نیست که مثلاً یک مسائلی باشد که بخواهند مردم را زیر بار ستم مثلاً چه بکنند. همین چند وقتی بود که باز اسلام تحقق پیدا نکرده است؛ مهلت نمی‌دهند که برنامه‌های اسلامی تحقق پیدا بکند؛ مگر می‌شود یک جایی را اصلاح کرد وقتی شلوغ است و بهم ریخته. وقتی جنگ است در یک جایی که نمی‌شود رفت خانه ساخت؛ نمی‌شود رفت