اسفالت کرد؛ نمی‌شود رفت مریضخانه درست کرد. خوب، نمی‌گذارند اینها. اینها را بیرون کنید از مناطق خودتان، آن وقت ببینید چه خواهد شد در اینجا، و همین طور سایر مناطق.
شما هم که هر کدامتان برنامه‌های خارجی دارید، مسائل ایران را درست آنطوری که هست بگویید، مطالبی که آنها در روزنامه‌هایشان می‌نویسند، مطالبی که آنها در رادیوهایشان می‌گویند، بفهمانید به مردم خارج که اینها دروغ دارند می‌گویند. اینها همان عمال ساواکی سابقند، یا از اجانب هستند، از ابرقدرتها هستند که می‌خواهند که مملکت ما به همان حال باشد، و اینها همه چیز آن را ببرند؛ از این جهت، اینطور تبلیغات را می‌کند.
ان شاء الله خداوند همه‌تان را تأیید کند؛ و مؤید و موفق باشید.