سخنرانی
زمان: صبح 28 شهریور 1358 / 27 شوال 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: سهم آذربایجان در نهضتهای ایران - اسلام دین برادری و سعادت
حضار: روحانیون و نمایندگان مردم تبریز
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشگامی آذربایجان در نهضتهای ایران
... و ما می‌دانیم که آذربایجان همیشه در این مسائل پیشقدم بوده است، از قبل از مشروطیت و در خود مشروطیت و بعدها. و علمای آذربایجان در این مسائل رنج دیده‌اند و ما شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی و مرحوم آقا میرزا صادق آقا بودیم؛ و همین جا هم خدمتشان رسیده ایم، بعد از این هم که از تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا صادق آقا اینجا ماندند تا آخر عمر؛ ما هم خدمتشان می‌رسیدیم. این مسئله هم مسلم است که آذربایجان با آن غیرتی که دارند و معروف به این معنا هستند آنها و با دیانت سختی که دارند، آنها همیشه در مقابل چیزهایی که کشور ما را تهدید می‌کرده است یا خدای نخواسته دیانت ما را، اینها همیشه کوشا بوده‌اند و حالا هم باز امید ما به همه ملت است؛ و خصوص آذربایجان. و من امیدوارم که همین طور که دیدید که وقتی ملتی یک چیزی را خواست کسی نمی‌تواند مخالفت کند وملت ما خواست که خانواده پهلوی و شاهنشاهی غیر قانونی و غیر اسلامی نباشد. و همه قدرتها دنبال این بودند که باشد و نتوانستند؛ برای اینکه ملت یک چیزی را می‌خواهد. ایران، خانه ملت است، ملت خانه‌اش می‌خواهد که اینطور باشد؛ نمی‌تواند کسی مخالفت کند.
تضمین پیروزی ملت ایران
من در صحبتهایم گاهی گفته‌ام که ما بر فرض اینکه نمی‌شود اینطور که یک قدرتی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>