بیاید و ایران را خدای نخواسته بگیرد، فرض می‌کنیم اینطوری، لکن تجربه شده است که هر قدرتی که رفته است و یک ناحیه‌ای را گرفته است، بعد حل شده در آنجا، اگر شوروی هم یک وقتی بخواهد بیاید و امریکا هم یکوقت بخواهد بیاید با قوایی که دارند و ما نداریم در مقابلشان و بخواهند بیایند و مملکت ما را بگیرند، ما بعد از چندی غلبه بر آنها می‌کنیم یا آنها را در خودمان حل می‌کنیم و مسلمانشان می‌کنیم. و یا اگر مسلمان هم نیستند نمی‌توانند دیگر بمانند، یک مملکتی که همه افرادش مسلمانند، و علاقه مند به اسلام هستند، نمی‌شود اینها را منحرف کرد؛ این قلمها نمی‌توانند منحرف کنند مملکت ما را و ملت ما را، این نوشته‌ها و این نطقها و این کارهای خلاف و این قیام مثلاً دمکرات و این حرفها، یک مملکتی که همه افرادش مسلمانند الّا یک مقدار کمی، یک مملکتی که در رفراندمش شما دیدید که تمام آنها یک طرف شدند مقابل مسلمانها، مسلمانها، 89 یک قدری بیشتر یا 99، در صورتی که اینها روی اسلامیتشان فشاری به کسی نیاوردند و - عرض می‌کنم که - الزامی نکردند و آزادی بود و آنها خرابکاری هم کردند و تحریم هم کردند، عرض می‌کنم که سوزاندند هم باز بعضی از صندوقها را، در عین حال، تقریباً 89 و چند این طرف بودند و یک عده کمی، یک و چند، آن طرف بودند - یک همچو مملکتی که 98 بیشترش مسلمانند، علاقه دارند به اسلام، علاقه دارند به کشور اسلامی، علاقه دارند به ملت خودشان، این را نمی‌شود هیچ وقت با این حرفها و با این قلمها، اینها بیخود خودشان را معطل کرده‌اند! این نمی‌شود؛ نشدنی است. پیروزی شما بیمه شد پیش خدا. خداوند ان شاء الله که این حالی، تحولی که برای ملت ما پیدا شد که همه علاقه مند به یک مطلب و آن اینکه جمهوری اسلامی بشود؛ این دیگر نتواند کسی جلویش را بگیرد.
اسلام؛ دین برادری و سعادت
و من به وسیله شما به همه برادرهای آذربایجانی سلام می‌رسانم و بدانند که ما دعا گوییم، و ابداً پیش ما مطرح نیست زبان، مطرح نیست - عرض می‌کنم - ناحیه، و این حرفها حرفهای غیر اسلامی است، طاغوتی است. اسلام آمده است برای همه بشر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>