و می‌خواهد همه بشر را وارد کند در سعادت. در قرآن که به پیغمبر اکرم می‌فرماید که تو چرا اینقدر غصه می‌خوری برای اینهایی که مسلمان نمی‌شوند. پیغمبر غصه می‌خورد برای کفار که نمی‌آیند. در یک جنگی که یک دسته‌ای را اسیر کرده بودند و بسته بودند و می‌آوردند، فرمود که ببین، من با زنجیر این را می‌خواهم به بهشت ببرم! اینها را ما اسیر کردیم آوردیم آدمشان کنیم و بفرستیمشان به بهشت. (1) پیغمبر و همین طور سایر پیغمبرهای آسمانی اصلاً بنایشان بر این است که همه بشر را سعادتمند کنند، هیچ نظری ندارند که یک ناحیه‌ای باشد و یک ناحیه دیگر. در عین حالی که خوب پیغمبر اکرم، عرب است و عربستانی است، لکن می‌فرماید هیچ عربی بر هیچ عجمی تَفوُّق ندارد؛ هیچ عجمی هم بر هیچ عربی. میزانْ اطاعت خدا و تقواست. وقتی اینطور باشد، خوب، همه ما برادر هستیم و همه ما چه هستیم و با همه بشر ما خوب هستیم و می‌خواهیم اصلاح بشوند. منتها یک دسته‌ای هستند که در مقابل یک همچو مطلبی که اسلام می‌خواهد همه را اصلاح بکند قیام می‌کنند و آدمکشی می‌کنند اینها؛ در مقابل آنها اسلام هم با قوّت و قدرت می‌ایستد و نابودشان می‌کند، از بین می‌بردشان، مثل یک غده سرطانی که باید عمل کرد و بیرونش کرد، والّا فاسد می‌کند. این اشخاصی که در آنجاها شلوغ کردند و مسلمانها و ارتش و اینها رفتند و آنها را از بین بردند؛ اینها همان غده سرطانی بودند که اگر اینها را می‌گذاشتند فردا می‌آمدند آذربایجان را چه می‌کردند و پس فردا می‌رفتند جاهای دیگر و سیستان و همه جا را خراب می‌کردند. اینها را باید از بین برد اما برادرها برادر هستند. و من دعاگوی همه‌تان هستم.
خداوند همه شماها را ان شاء الله حفظ بکند. همه موفق و مؤید باشید، و سلام مرا به همه آقایان برسانید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>