سخنرانی
زمان: 1 آبان 1358 / 1 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: تصفیه و پاکسازی ارتش - پیوند ارتش با ملت
حضار: دانشجویان دانشکده افسری و فرماندهان ارتش
بسم الله الرحمن الرحیم
پاکسازی ارتش از ناصالحان و منحرفان
شما می‌دانید که ارتش؛ اساس و رکن استقلال یک کشور است. اگر ارتش اصلاح بشود، استقلال کشور حفظ می‌شود. و اگر خدای نخواسته در ارتش یک فسادی باشد، استقلال کشور به خطر می‌افتد. و می‌دانید که امروز افرادی که ناصالح هستند و افراد چپ، افراد وابسته به رژیم سابق، در همه جا نفوذ دارند، ولا محاله در ارتش هم هستند. و اگر اینها بمانند در ارتش، ممکن است که ریشه بکنند؛ ممکن است توطئه بکنند؛ و خدای نخواسته یک وقت یک ارتش را به فساد بکشند. بنابراین، تصفیه ارتش از مسائل بسیار مهم است. با تصفیه ارتش، حفظ استقلال کشور می‌شود. و شما موظفید به اینکه استقلال کشورتان را حفظ کنید. و موظفید به اینکه ان شاء الله تصفیه بکنید افرادی که می‌دانید که نالایق هستند؛ می‌دانید که فاسد هستند؛ می‌دانید که مفسده جو هستند. اینها را از خودتان، از بین خودتان، خارج کنید؛ تصفیه کنید. یک ارتش مستقلِ اسلامی - انسانی که در خدمت کشور و در خدمت ملت و در خدمت اسلام باشد.
توطئه رژیم پهلوی
شما می‌دانید که سابق، بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند. و این نکته‌اش این بود که چون سران بالا خیانتکار بودند و از ملتها می‌ترسیدند، چون از ملت می‌ترسیدند، علاج را این می‌دیدند که باید با ملت مقابله کنند. از این جهت، قوای انتظامی را، و بالاتر قوای ساواک را در مقابل ملت قرار داده بودند برای ایجاد رعب،