مدعیان «فدایی خلق» فدائیان امریکایند
شما خیال نکنید که یک فدایی خلق شوروی ما داریم اینجا. این «فدایی خلقهای امریکایی» اند! اینها از آن طرف‌اند، نه این طرف. هر دو طرفش را ما مخالف با آن هستیم. از اول هم «حزب توده» یک حزب توده انگلیسی بود! من رأسش را می‌شناختم، همسفر مکه من بود. مسلمان هم بود (1)! حزب توده‌ای که درست کرده بودند، حزب توده انگلیسی بود. منتها به اسم کمونیست شوروی به خورد ما می‌دادند! الآن هم اینها که هستند و «فدایی خلق» با فدای خلق و فدایی خلق، خلق را به باد فنا دارند می‌دهند! خرمن‌ها را آتش می‌زنند؛ کارخانه‌ها را از کار باز می‌دارند؛ همه خرابکاریها را دارند می‌کنند. جاسوسیشان هم ثابت است، و ارتباطشان هم با، عرض می‌کنم که با صهیونیسم و اینها ثابت است. اینها الآن افتاده‌اند بین مردم و به اسم اینکه ما فدای شما هستیم، ما چه و چه هستیم، فدایی اینها هستند، لکن خرمنشان را آتش می‌زنند!! فدایی اینها هستند، لکن در کردستان آن قدر آدم می‌کشند! و الآن هم در کردستان مشغول همین فتنه‌گری هستند، فداییهای اینطوری هستند!
آبادانی کشور توسط مردم
در هر صورت، مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود اشخاص، اداره بشود. و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید که شورای شهر درست شد، و برویم کنار. شورای شهر خودش کاری نمی‌تواند. چند نفر آدمی است که مثل دیگران، ضعیف است و نمی‌تواند کاری بکند. تا همه با هم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمی‌شود این کارها انجام بگیرد. و این وظیفه انسانی ماست، که کمک کنیم همه به هم؛ معاونت کنیم همه با هم؛ تا بلکه ان شاء الله کارها اصلاح بشود. خداوند همه شما را موفق و مؤید [کند].

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>