اینها گرفتاریهاست و گرفتاری زیادتر از این است، لکن من به شما مژده می‌دهم که ما پیروز هستیم. من به شما مژده می‌دهم که این حالی که ملت ما الآن پیدا کرده است و این حال بیداریی که ملت ما پیدا کرده است، نتوانند آنها پیروز بشوند و خود شما خواهید پیروز شد. با قدرت فکر و تصمیم، با قوه به پیش بروید که شما پیروزید. و اینها عقب زده شدند؛ و ان شاء الله دیگر نمی‌توانند برگردند. ان شاء الله خداوند همه شما را توفیق بدهد. به همه ما توفیق خدمت بدهد که همه ما در راه اهداف اسلام قدم برداریم. و همه بدانیم که اگر پناه به اسلام ببریم، همه کارهایمان درست می‌شود. چنانچه با کلمه «الله اکبر» به پیش بردیم، با همین کلمه مبارکه تا آخر ان شاء الله به پیش ببریم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>