چیز ما را. شرق باید بیدار بشود! باید حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آن قدر که می‌تواند. اگر می‌توانست باید تا آخر جدا کند. حالا که نمی‌شود، تا آن قدر که می‌تواند باید جدا کند، لااقل فرهنگش را نجات بدهد.
نجات جوانان فریب خورده
جوانهای ما را نجات بدهید! دولتها موظف‌اند جوانهای ما را نجات بدهند. دانشگاهها موظف‌اند این جوانها را نجات بدهند. مع الأسف افرادی که از خود آنها، وابسته به آنها، وابسته به امریکا و امثال اینهاست، الآن در بین دانشگاهها موجود؛ در بین دانشسراها موجود؛ در صحراها موجود؛ در کردستان موجود و در بلوچستان موجودند. اینها اشخاصی هستند که از آنها ارتزاق می‌کنند، و برای آنها خدمت می‌کنند، و الّا جوانها پول از کجا آوردند که یک وقت بگویند به دو هزار نفر، سه هزار نفر کارمند، نفری چه قدر ما می‌دهیم که کار نکنند! پولشان کجا بود؟ از کجا آمده این پول؟ اینها که پول ندارند خودشان. اینها از آنجا دارد برایشان می‌آید. این اسلحه‌هایی که الآن در کردستان به کار می‌رود از کجاست؟ اگر اینها خودشان‌اند، واقعاً مردمی هستند که برای مملکت خودشان دارند خدمت می‌کنند، اسلحه‌ها را باید بپرسیم از آنها که شما از کجا آوردید. ای «فداییان خلق»! شما از کجا اسلحه آوردید؟ شما وقتی کردستان فساد هست، می‌روید به کردستان. حالا که کردستان می‌بینید که نمی‌توانید عمل بکنید، از قراری که می‌گویند راه افتادند طرف رشت و آن حدود انزلی و آنجا. اسلحه را از کجا، پول از کجا می‌آورید شما؟ جز این است که از خارج است؟ از هر خارجی وقتی که جوانهای ما استفاده بکنند خائن‌اند پول از خارج بگیرند برای فلج کردن مملکت، اسلحه بگیرند برای فلج کردن مملکت، بالاترین خیانت این است. مع ذلک، خودشان را روشنفکر و از آن طرف مردم را می‌کُشند، از آن طرف منتشر می‌کنند که جمهوری اسلامی دارد کُرد را می‌کشد! جمهوری اسلامی می‌خواهد کُرد را نجات بدهد از دست شما نمی‌خواهد که کُرد را بکشد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>