سخنرانی
زمان: 9 آبان 1358 / 9 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: مخالفت با اسلام منشأ مخالفت غرب باوران و گروهکها
حضار: خانواده‌های شهدای 15 خرداد 42 و شهدای حوادث بندر انزلی
بسم الله الرحمن الرحیم
قیام پانزده خرداد؛ مبدأ نهضت اسلامی
پانزده خرداد - که ما مردان با اراده‌ای را از دست دادیم و جوانانی از دست ملت ما رفت - نقطه عطفی است در تاریخ، و مبدأ این نهضت است. آنها که در پانزده خرداد قیام کردند، قیام مردانه کردند، و در مقابل دژخیمان «نه» گفتند و به شهادت رسیدند، آنها مبدأ این نهضت عظیم شدند. من از خدای تبارک و تعالی برای آنها رحمت استدعا می‌کنم؛ و برای بازماندگان آنها سلامت و صبر و سعادت.
همین قیامها بود که امروز می‌بینید در یک مجلس، گروه‌های مختلف مجتمع می‌شوند با مقصد واحد. همین قیامها بود که مابین دانشگاه و مدارس قدیمی ما را جوش داد، و مابین قشرهای مختلف را جوش داد، به طوری که همه با حال وحدت و با وحدت اراده، و با وحدت مقصد این راه را طی کردند و تا اینجا رساندند. و به این نحو که ملت ما الآن زنده است و راه خودش را یافته است این راه را هم طی خواهد کرد و نهضت را به ثمرهای انسانی - اسلامی خواهد رساند. این خواهرهایی که از بعض نعمتها، از نعمت گوش و زبان محروم هستند، و الآن آمدند اینجا، این خود اسباب امیدواری است که همه قشرها مجتمع هستند در این مقصد الهی، خداوند آنها را حفظ کند و به سعادت برساند.
تلاش همه اقشار برای خنثی کردن توطئه‌ها
من امیدوارم که این قشرهای مختلفی که هست، همه توجه داشته باشند که این توطئه‌هایی که الآن در بین هست با توجه خودشان خنثی کنند. شما دیدید، و خانمهای به‌