این معنا هم که گفتید که به شما مطالب را نمی‌رسانند، این هم از جمله حرفهایی است که اینها می‌زنند، برای اینکه بفهمانند به مردم که من یک آدم بی‌اطلاعی هستم. وقتی من یک آدم بی‌اطلاعی باشم، نمی‌تواند حرف من یک حرف صحیحی باشد. من بی‌اطلاع نیستم. شما الآن آمدید چه قدر حرف زدید، پیش من نشستید حرفتان را زدید، ... کسی این را نمی‌بیند. صبح و ظهر و شب، و همه وقت هستند. منتها از صبح تا ظهرش بنا بود که اجتماعات باشد، و بعدش من را یک قدری آزاد بگذارند. این وقت آزادی من است که حالا شما دارید می‌بینید. ان شاء الله که همه‌تان موفق باشید. و من به همه دعا می‌کنم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>