ترور؛ دلیل شکست دشمنان نهضت
بفهمانید به اینهایی که این طور کارهای ناجوانمردانه می‌کنند که دیگر نمی‌توانند با یک همچو کارهایی اعاده بدهند آن مسائل سابق را، بلکه این نحو کشتن که به طور ناگهانی و دزدکی می‌کشند، این دلیل بر شکست آنهاست. اگر اینها قدرتی داشتند در میدان می‌آمدند. تا آن وقتی که یک قدرتی داشتند، در میدان بودند و شما هم در میدان؛ و ملت ما آنها را عقب زد. دیگر این آشفتگیهای جزئی و این دست و پا زدنهایی که گاهی یک کسی را به شهادت می‌رسانند، گاهی یک دزدی می‌کنند، سر گردنه‌ها دزدی می‌کنند، این دغلبازیها دلیل بر این است که اینها دیگر مأیوس هستند و شکست خورده هستند. شما هم قویدل باشید و از این شهادتها ابداً باکی نداشته باشید. مردانه همان طوری که تا حالا قیام کردید و نهضت کردید و این سد عظیم را شکستید.
تلاش همه جانبه برای تحقق اسلام
مردانه در میدان باقی باشید و جلو ببرید این نهضت را تا اینکه ان شاء الله اسلام به آن محتوای مترقیش پیاده بشود و مملکت ما یک مملکت اسلامی به تمام معنا بشود؛ یعنی تمام قشرهایش اسلامی بشود؛ یعنی هم دولت، یک دولت اسلامی باشد؛ هم وزارتخانه‌ها، یک وزارتخانه‌های اسلامی باشند؛ هم ادارات ادارات اسلامی باشند؛ هم استانداریها استانداریهای اسلامی باشند؛ و هم بازار و دانشگاه، و امثال ذلک. باید ما کوشش کنیم برای این مقصد بزرگ؛ این مقصدی که انبیا دنبال این مقصد بودند، و تا آخر هم دنبال این مقصد بودند، و به پیش رفتند. ماها باید به تبعیت از انبیای خدا، به تبعیت از اولیای خدا، این مکتب را به پیش ببریم؛ و ان شاء الله این مملکت را الگویی قرار بدهیم از برای سایر کشورهای اسلامی؛ و بلکه سایر کشورهایی که مستضعفین گرفتار مستکبرین هستند. و امیدوارم که موفق بشوید شما در این کارهایی که انجام می‌دهید - چه در جهاد سازندگی، چه در پاسداری و چه در دادگاهها - و هر جا هستید، ادارات، توجهتان به خدا باشد. کی کمک به من می‌کند، کی نمی‌کند، خیلی مطرح نباشد پیشتان