علی الظاهر - باید شما ببینید که در این انقلاب هشتماهه باید چی به دست ما بیاید. چه آمده است تا شکایت از آنهایی که نیامده است بکنیم. آمده‌ها را هیچ، اصلاً این نویسنده‌ها توجه به آن نمی‌کنند؛ یعنی توجه دارند، لکن برای ایجاد روح یأس در مردم آنها را اصلاً ذکر نمی‌کنند. هِی از آن چیزهایی که باید بَعد بشود و حالا نشده، هِی آن را به رخ می‌کشند. آن چیزهایی که شده اصلاً از آن ذکری نمی‌کنند. هِی می‌گویند چه شده؟ حالا من عرض می‌کنم که آن چیزی که به تصدیق همه ملت شده است و آن اینکه دزدها را بیرون کردند. اشخاصی که سرمایه‌های این مملکت را می‌دزدیدند و به خارج می‌بردند و نفت ما را، گاز ما را و سایر معادن را به خارج می‌فرستادند، در ازایَش هم چیز مختصری می‌گرفتند، آن هم برای خودشان، به ملت کاری نداشتند. خوب، این کار شده است. این را کسی می‌تواند بگوید که این کار نشده است و محمدرضا باز مشغول به خرابکاری است؟ یا امریکا باز در ایران مستشار دارد و مشغول به بردن و خوردن است؟ یک همچو کار بزرگی که سابقه در دنیا ندارد که یک ملت بدون هیچ ساز و برگی مثل امریکایی که اینجا را در حلقومش بلعیده بود، از حلقومش بیرون کشیدند. این را هیچ ذکر نمی‌کنند که یک همچو کاری شده است. می‌توانند بگویند نشده است؟ نمی‌توانند بگویند. اما اصلاً این را هیچ حرفش را نمی‌زنند. حرف نمی‌زنند که ما امروز یک وضعیتی داریم که مملکت‌مان دست خودمان است. شما این آزادی که الآن دارید می‌توانستید در پنج سال پیش از این، پیش من بیایید؟ اگر یک همچو اجتماعی قاچاقی می‌آمد بیرون، سرنوشتش جز این بود که باید برود حبس؟ خوب، این یک نعمتی نیست که برای ما حاصل شده است که حالا ما باهم که سالهای طولانی - شاید هیچ وقت هم - ما خدمت شما نرسیده باشیم، حالا در یک مجلس نشسته ایم با هم صحبت می‌کنیم، مسائل کشورمان را، مسائل مملکت‌مان را داریم می‌گوییم؟ این کار شده است. این شده‌ها را اصلاً ذکری از آن نمی‌کنند، می‌گویند انقلاب چه کرده است؟ انقلاب اسلامی چه کرده است؟
این انقلاب اسلامی برای خاطر اسلامی بودنش با انقلابهایی که در دنیا واقع شده‌