ملت قلمفرسایی می‌کنید. انسان متأسف می‌شود از اینکه این چه افکاری است که اینها دارند. هی «ارتجاع، ارتجاع»! هر کلمه ارتجاع که می‌گویند اگر دلشان را بشکافید، برمی‌‌گردد به اینکه اسلام ارتجاعی است؛ منتها جرأت نمی‌کنند بگویند. بعضیشان هم با صراحت یک کلمه‌ای گفتند و توبه کردند بعدش. و معلوم نیست که توبه حقیقی هم باشد.
قلمهای وابسته به امریکا
بیدار بشوند ملت. و بیدار بشوند جوانهای ما. توجه داشته باشند به اینکه امریکا با سرنیزه نمی‌آید به میدان شما. با قلم می‌آید به میدان شما. با قوای انتظامی نمی‌آید به اینجا. با آن اشخاصی که دارد و دارد این امور را می‌گرداند به دست آنها، با آنها می‌آید به میدان ما. اینها را باید توجه به آن داشته باشید. آلت دست واقع نشوید. هی سردتان بکند که هیچی نشد. همه چیز شده است. شما این چیز را چطور کم حساب می‌کنید که یک قدرت شیطانی که پشت سرش همه قدرتها بودند، نه فقط قدرتهای ابرقدرت، قدرتهای دست دوم هم پشت سرش بودند. شما شکستید او را. از این بالاتر چه می‌خواهید؟ شما در دنیا یک آبرویی پیدا کردید. یک عظمتی الآن در دنیا پیدا کردید که کسی ندارد. این را از بین نبرید برای خاطر اینکه مثلاً فرض کنید فلان جا اسفالتش کم است - با اینکه مشغول‌اند به همه کارها - چرا اسفالت نشده. مگر شما خون بچه‌هایتان را دادید که اسفالت عوضش بگیرید؟ مگر شما عوض می‌خواستید برای این کار؟ اسفالت می‌خواستید مگر شما؟ شما برای خدا کار کردید و برای خدا کسی [که‌] کار می‌کند از اسفالت بالاتر است، از همه چیز بالاتر است. ننشینید و هِی بگویید، هِی هر روز بیایید اینجا شکایت از امور بکنید، این شکایتها را بگذارید برای بعد، حالا ما بین راهیم. باید این قدرت را بشکنیم تا آخر. باید این توطئه را خفه کنیم. و این توطئه‌هاست که شماها را وادار می‌کند که هی بیایید بگویید که هیچی نشده، هیچی نشده، هیچ فلان جا نشده. ببینید اینها چه می‌گویند، چه شده، اینهاست که شده. خدا ان شاء الله شما را حفظ کند. همه‌تان را حفظ کند. ان شاء الله خدا این جوانهای ما، این جوانهای ما که مشغول بودند از اول تا حالا