وکیل مردم بودند و وکیل مردم قوانینی را، [تصویب‌] کردند. و من تا آن اندازه که نگاه کردم، بلکه شاید همه‌اش را نگاه کرده باشم، انحراف اسلامی هیچ ندارد، هیچ، ابداً. شما آقایان و همه آقایان اهل منبر، و همه خطبا و همه نویسنده‌ها و همه گوینده‌ها تایید کنید.
عیب است که ما بنشینیم هی [انتقاد] بکنیم تا قانون اساسی‌مان را نتوانیم درست بکنیم.
این قانون اساسی، قانون اساسی صحیحی است. رأی بدهند به آن دیگر، الزامی نیست، می‌خواهند رأی ندهند خودشان می‌دانند. در این جهت هم باید آقایان بگویند به مردم، بیدار کنند مردم را در همه جا. این آقایان طلابی که از قم می‌روند به جاهای دیگر برای ترویج. اینها هم باید بگویند این مطلب را و بمانند آنجا تا این کار انجام بگیرد. همچو یک روز، روز دوازدهم است، چیزی نیست دیگر. خوب ایام عاشورا که هستند دیگر نگذارند روز بعد از عاشورا برگردند، بمانند آنجا. مردم را بیدار کنند، هدایت کنند مردم را. نویسنده‌های ما همینطور، گوینده‌های ما همینطور. فرض کن حالا یک چیزی هم مخالف رأی فلان [است‌] فرض کنید که متجدد هست، خوب وقتی مردم رأی دادند آن هم باید بگذرد از آن. مردم رأی دادند، آنها وکیل شدند و گذشتند مطلب خود را. ثابت کردند این را. حالا ما باید بگذاریم به آرای خود مردم. و خود مردم هرچه رأی دادند.
من امیدوارم که ان شاء الله همانطوری که آن محرّم برای ما هدیه آورد و مجرم فرعی (1) ما را از بین برد، همینطور این محرّم هم برای ما هدیه بیاورد، و مجرم اصلی (2) ما را به جای خودش بنشاند. خداوند همه شما را حفظ کند و موفق و مؤید باشید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>