سخنرانی
زمان: 1 آذر 1358 / 2 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: سرنوشت جهان اسلام، بسته به انقلاب ایران
مناسبت: مراجعت از سفر حج
حضار: افسران نیروهای سه گانه ارتش پاکستان
بسم الله الرحمن الرحیم
شیطان بزرگ در برابر ملتهای مسلمان
چه سعادتی داشتید که مشرف شدید به مکه معظمه مرکز وحی، و به مدینه منوره مرکز رسالت. خداوند از شما برادران به‌طور شایسته این زیارتها را قبول فرماید (1)، ما با همه ملتهای مسلم برادر هستیم. و در شادی و غم آنها شریک هستیم. و امید این را داریم که آنها هم با غمها و شادیهای ما شریک باشند. امروز ملت ما مقابل است با قدرت شیطانی بزرگ که در طول سیصد سال این اجانب بر ما ملتها، بر ملتهای مسلمین، بر ملتهای شرق حکومتهای غیرمشروع کرده‌اند و در طول پنجاه سال هم در حکومت این رضا خان و محمدرضا به این ملت با دست آنها ظلم و خیانت کردند. و جنایات آنها اخیراً بالا گرفت.
و این جنایات به پشتیبانی از ابرقدرتها، خصوصاً امریکا بود. به طوری که تحمل دیگر از این ملت ما برداشته شد. و به اتکا به خدای کریم و اسلام، با وحدت کلمه نهضت کردند و نظام شاهنشاهی را که یک نظام پوسیده غیرقانونی بود به هم زدند، و جمهوری اسلامی را در اینجا برقرار کردند. و در این حال که ما مشغول هستیم برای سازندگی، خرابیهایی که در طول این تسلط وحشت‌انگیز اجانب بر ما و تفاله‌های آنها که در این کشورها حکومت می‌کردند، امروز مواجه شدیم با دولت امریکا. و ما امیدواریم که ملتهای برادر ما، ملتهای اسلامی، که همانطور که ما گرفتار بودیم بر ظلم و تعدی اجانب، آنها هم گرفتار