مصاحبه
زمان: 8 آذر 1358 / 9 محرم 1400
مکان: قم
موضوع: دلایل اشغال لانه جاسوسی امریکا - تبلیغات دروغین غرب - توطئه‌ها و کارشکنیها
مصاحبه کننده: پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا
بسم الله الرحمن الرحیم
من آنچه از خبرنگارها انتظار دارم این است که مطالب من تصحیح نشود. همانطور که من گفته‌ام بخواهند منتشر کنند، بی کم و زیاد باشد. خودشان تصرف نکنند. عقاید خودشان را داخل نکنند در آن چیزی که من گفته‌ام. تحت تأثیر تبلیغات سوء واقع نشوند.
مسائل ایران را آن طوری که من می‌گویم، همانطور منعکس کنند.
سؤال: [ما از کشورهای کوچک اروپایی می‌آییم که ما هم در تحت فشار امپریالیسم امریکا هستیم و خیلی از شما تشکر می‌کنیم که وقت دادید و این کشورها را مخاطب قرار دادید. بعد از حوادث اخیر، به نظر می‌رسد مداخله امریکا در ایران به نام حفظ جان گروگانها تهدیدی جدی برای صلح جهانی خواهد بود. آیا حضرت امام تصور می‌فرمایند که امریکاییان حاضر به مواجهه با چنین خطری برای حفظ محمدرضای جنایتکار باشند یا آنها مقاصد دیگری دارند؟]
جواب: ممکن است که آنها مقاصد دیگری داشته باشند. چون ما آن‌طور بشر دوستی در کارتر و آنهایی که مصادر امورند سراغ نداریم که حس بشردوستی آنها را وادار کرده باشد که محمدرضا را برنگردانند. و دلیل این است که اینها در همین موضوع هم اگر چنانچه بشر دوست بودند، این معنا را نمی‌گفتند که ما برای خاطر مثلاً چند تا بشر 53، میلیون بشر را یا در محاصره اقتصادی می‌گذاریم که به خیال آنها، اینها از گرسنگی تلف بشوند. یا اینکه ما جنگ راه می‌اندازیم که مملکت خودشان و مملکت ما و بسیاری از ممالک دیگر به خاک و خون کشیده بشود. اینها به نظر می‌آید که قضیه، قضیه انسان دوستی نیست. قضایای دیگر در کار است که یک احتمال که شاید از احتمالات‌