اساسی مخالفند. مخالفت (1) با قانون اساسی مخالفت (2) با اسلام هست. و شما بیدار باشید.
اسلام در برابر کفر
برادران آذربایجانی بیدار باشند که امروز که ما مواجه هستیم با یک همچو قدرتی و اسلام مواجه با کفر است و اسلام در خطر است، اینهایی که آشوب دارند بپا می‌کنند، در هر جای از مملکت که آشوب بپا بکنند، اینها اشخاصی هستند که مخالف با اسلام هستند و می‌خواهند اسلام متحقق نشود. جمهوری اسلام متحقق نشود. و باید درست متوجه باشند. البته اگر قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن پیدا بشود - با اینکه نشده است، لکن اگر هم باشد - بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، رئیس جمهور تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسیدگی بشود. اگر نقصی داشته باشد، باز نمایندگان مردم این کار را بکنند. چماق کشی نمی‌تواند کاری انجام بدهد. اشخاصی که چماقدارند می‌کشند و آشوب در آذربایجان بپا کرده‌اند، بعضی از آنها پرونده‌هایشان موجود است که روابط با امریکا دارند. مردم بازی نخورند از اینها.
در آرزوی تشکیل دادگاه بین المللی علیه امریکا
خداوند ان شاء الله ملت ما را نجات بدهد از شرّ امریکا. و من امیدوارم که اگر صدای ما به مردم عالم برسد، ملتها همه با ما موافق‌اند. اگر ملت امریکا هم بفهمند که ما چه می‌گوییم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این چندین سال، در عرض این تقریباً پنجاه سال چه کردند با این مملکت ما، آنها هم با ما موافق می‌شوند. و ما امیدواریم که در همین نزدیکی که پرونده‌های اینها تمام شد، و پرونده‌های رؤسای جمهوری امریکا درست تشکیل شد، ما دولت امریکا را با یک مجلسی از همه اشخاص حقوقدان مملکتها، از همه فرستاده‌های دولتها دعوت کنیم اینجا و بررسی کنند راجع به‌