که یک مملکت دیگری است که به ما پیوست! این از حلقوم کسی بیرون می‌آید که اصلاً به اسلام اعتقاد ندارد. از حلقوم کسی برمی‌آید که خائن به این مملکت است. اینهایی که رفتند الآن تلویزیون را گرفتند و به خیال خودشان یک فتحی کردند، اینها همان دست نشانده‌هایی هستند که پرونده‌های بعضیشان موجود است. باید آذربایجانیها توجه داشته باشند. یک وقت تحت تأثیر واقع نشوند که خدای نخواسته برای آذربایجان یک لکه ننگی بشود تا ابد که آذربایجانی که همیشه طرفدار اسلام بود، حالا اینها به اسم اینکه ما مثلاً چه می‌خواهیم و چه می‌خواهیم، برخلاف مصالح اسلام، برخلاف دولت اسلام [به آشوب دست بزنند]. این مسئله، قیام بر ضد اسلام است. قیام بر ضد دولت اسلام است. ما نمی‌خواهیم که خونریزی بشود. ما نمی‌خواهیم که برادرکشی بشود. والّا این پوسیده‌ها که نمی‌توانند این کارها را انجام بدهند. ما اگر یک روز بگوییم به مردم، خود مردم آذربایجان کار را اصلاح می‌کنند. لکن باید ملتفت باشند، لااقل پشت کنند به این اشخاص. و باید این مطلب را برادرهای آذربایجانی ما، برادرهای کردستانی ما، برادر بلوچستانی ما - عرض می‌کنم - سیستانی ما، هر جا که هستند، بختیاریها، همه جا باید این معنا را بدانند مملکتی که مال خودتان است، خودتان باید اداره‌اش کنید. تا حالا مال شما نبود این مملکت. هیچ چیز دست شما نبود. همه چیز دست دیگران بود. حالا که این زحمتها کشیده شده است، این خونها ریخته شده است، این نابسامانیها برای یک مملکت پیدا شده، حالا می‌خواهیم بگوییم دست خود شما باید باشد، حالا یک دسته مغرض، یک دسته انگل، یک دسته‌ای که از خارج یک مقدارشان آمده، یک دسته‌ای که طرفدار خارجیها هستند، اینها آمده‌اند و میدان افتاده‌اند و هر جا یک فساد ایجاد می‌کنند. باید اهالی هر منطقه‌ای خودش توجه به این داشته باشد که آلوده‌اش نکنند اینها.
یک وقت خدای نخواسته، هر جا یک صدا بلند بشود، و هر جا مسئله‌ای و غائله‌ای درست بشود و نتوانند دیگر اصلاحش بکنند.
لزوم شناسایی آشوبگران و همدستان آنها
در هر صورت باید توجه به این معنا داشت. و یکی از وظایف تلویزیون و رادیو این‌