سخنرانی
زمان: 21 آذر 1358 / 22 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: جریان توطئه امریکا و گروهکها در برابر انقلاب اسلامی و قانون اساسی
حضار: اقشار مختلف مردم و کفن پوشان بابلسر
بسم الله الرحمن الرحیم
امریکا وگروهکها، رویاروی ملت ایران
من نمی‌دانم چطور از شما خواهران و برادران که با این حال، با حال کفن پوشی، برای پشتیبانی از اسلام و جمهوری اسلام تا اینجا آمدید تشکر کنم. من دعاگوی همه شما هستم. و همینطور خدمتگزار همه شما. می‌دانید که در این موقعی که ما هستیم، حساسترین موقعی است که بر کشور ما می‌گذرد. از آن طرف مواجهه ملت ما با قدرت بزرگ امریکا، که همه وسائل تبلیغاتی و وسائل جنگی را دارد، و از آن طرف ریشه‌های رژیم سابق و منحرفین از دیانت اسلام که در گوشه و کنار کشور مشغول فعالیت هستند و می‌خواهند نگذارند این جمهوری اسلامی به ثمر برسد.
اینکه گفتید در آنجا؛ در بابلسر، برای رد قانون اساسی و اینها اعلامیه‌ها دادند، اینها همینها هستند که نمی‌خواهند اسلام در ایران تحقق پیدا بکند. اینها از اول هم دست و پا می‌کردند که آن شخص فاسد (1) را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می‌کردند که رژیم سلطنتی را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می‌کردند که بختیار را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می‌کردند که قانون اساسی سابق را که لازمه‌اش حفظ رژیم شاهنشاهی و رژیم سابق بود نگه دارند. در این مراحل شکست خوردند. به مجردی که شکست خوردند صورتهای خودشان را عوض کردند. در حال شکست، شدند یک اشخاص ملی. یک اشخاص دینی و اسم‌ها را تغییر دادند. یک وقتی شاهنشاه و آن بساط را می‌خواستند. بعد

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>