امثال ابوسفیان و دوستان ابوسفیان. آنها هم می‌خواستند که پیغمبر اسلام موفق نشود به اینکه اسلام را در جزیرة العرب تحقق بدهد. تمام همشان این بود که اسلام تحقق پیدا نکند. برای اینکه، اسلام را با همه منافع خودشان مخالف می‌دیدند. اینطور می‌دیدند که اگر پیغمبر اسلام غلبه کند، آنها دیگر آن ظلمها را، آن غارتگریها را نمی‌توانند بکنند. از این جهت، مجهز شدند و همه قشرها را تجهیز کردند بر ضد رسول خدا، و بحمدالله موفق نشدند. و امروز همان معنی است. همان معنایی که در صدر اسلام بود و مواجهه اسلام بود با کفر. و پیغمبر اکرم تجهیزاتی نداشتند. اینها عددشان کم، تجهیزاتشان کم و آن طرف دارای ثروتهای زیاد، تجهیزات زیاد. مع ذلک چون خدا می‌خواست، چون اتکالشان به خدا بود، از این جهت غلبه کردند. افراد کم بر افراد زیاد غلبه کردند. و افرادی که هیچ تجهیزات صحیحی نداشتند، بر افرادی که قشرهای مختلفی که از اطراف جزیرة العرب جمع شده بودند که نگذارند اسلام محقق بشود، افراد کم و تجهیزات کم، بر افراد زیاد و تجهیزات زیاد غلبه کردند. برای اینکه، اتکالشان به خدا بود. یک نفر از اینهایی که با اراده تابع اراده خدا می‌رفت، عده‌ای از آنها را از بین می‌برد.
تقوا، خودسازی، سلاح رویارویی با کفر جهانی
شما الحمدللَّه الآن جمعیتتان زیاد است. جمعیت بحمدالله زیاد است. قدرت ایمانیتان هم الحمدللَّه زیاد است. و باید طوری کنید که قدرت ایمانی هر روز زیاد بشود. با توجه به خدای تبارک و تعالی خودتان را تربیت کنید که یک انسانی بشوید متقی، و یک انسانی بشوید مجاهد برای خدای تبارک و تعالی؛ با تقوا. اگر اتکال به خدای تبارک و تعالی بکنید، و تربیت روحی خودتان، خودتان را بکنید شما پیروز هستید. و ما امید این را داریم که این اسلام که امروز همان‌طور ابتلایی [که‌] در صدر اسلام داشت و سربازهای اسلام جانبازی کردند، فداکاری کردند و اسلام را پیش بردند، حالا در دست ماست این اسلام، و در مقابل ما هم قدرتهای بزرگ ایستاده است [ما نیز پیش ببریم‌] ما الحمدللَّه جمعیتمان الآن خوب است. لکن در مقابل قدرتهای بزرگ، اگر منهای اسلام، و قدرت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>