بیانات
زمان: 3 دی 1358 / 4 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: تشریح ویژگیهای رئیس جمهور آینده
حضار: دانشجویان هنری شیراز
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
من در عین حال که حالم مقتضی صحبت نیست، لکن برای تشکر از آقایان چند کلمه‌ای عرض می‌کنم. آقایان زحمت کشیدند که از راه‌های دور تشریف آوردند.
خداوند همه را حفظ کند. موفق باشند. چیزی که لازم است عرض کنم این است که در این موقع که یک مرحله دیگری از مراحلی که در کشور ما می‌خواهد تحقق پیدا بکند در دست اجراست، و آن تعیین رئیس جمهور است. باید توجه داشته باشند آقایان که آن صفتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده‌اند مراعات کنند. قانون اساسی را ملاحظه کنند و صفات رئیس جمهور را در آنجا ملاحظه کنند، و کسی که دارای آن صفات بود و او را به آن صفات می‌شناسید به او رأی بدهید، و اگر فاقد آن صفات باشد، احتراز کنید از رأی دادن به او. روز سرنوشت سازی است. می‌خواهید زمام کشور را به یک کسی بدهید که مؤثر است در مقدرات کشور شما. سهل انگاری نکنید، و به پای صندوقها بروید، و با هم اجتماع کنید، و کسی که لایق برای این مقام است و دارای آن صفاتی است که سوء سابقه نداشتن، وابستگی به رژیم سابق نداشتن، اینها از اموری است که باید ملاحظه بشود. و آقایان نباید سستی کنند در رفتن. به پای صندوق بروند. لکن به کسی که این صفات را دارد رأی بدهند. خداوند ان شاء الله شماها را حفظ بکند. و من از اینکه معذورم از اینکه زیاد صحبت کنم عذرخواهی می‌کنم. و شما را به خدای تبارک و تعالی می‌سپارم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>