مانع بشوند از اینکه مردم کار بکنند، کشاورزها کشاورزی بکنند، کارخانه‌ها کار بکنند، اینها دوستان شما نیستند. اینها همانهایی هستند که می‌خواهند نگذارند مملکت شما، کشور شما مستقل بشود.
خصوصاً در شمال که شما هستید این ریشه‌های فاسد زیاد است. باید با کمال توجه و با کمال دلسوزی برای کشور خودتان از این‌طور ریشه‌هایی که می‌آیند و نفاق افکنی می‌کنند یا مانع از کار می‌شوند یا سر و صدا درست می‌کنند جلوگیری کنید. خود جوانهای آنجا جلوگیری کنند، نگذارند. البته من نمی‌گویم درگیری و [دعوا، بلکه‌] اعراض کنید از ایشان. آنهایی که می‌آیند حرفهایی می‌زنند که از این حرفها تفرقه پیدا می‌شود، به آنها پشت کنید و اعراض کنید تا بروند سراغ کارشان.
وابستگی اقتصادی، ضعف بزرگ ایران
الآن آنهایی که منافعشان از بین رفته یا به خطر افتاده است، آنها به این زودی دست بردار نیستند از این کشور. آنها درصدد نقشه‌ها هستند که نگذارند یک حکومت مستقلی پیدا بشود. از اول هم در فکر این معنا بودند، منتها قدم به قدم شکست خوردند الحمدللَّه. و از این به بعد هم من امیدوارم که با حفظ وحدت خودتان و حفظ ایمان خودتان و توجه به خدا این راه را تا آخر برسانید. و ان شاء الله این جهت هم که باید کار بکنند، همه اقشار ملت امروز باید یک کاری انجام بدهند. بیکاری، کم کاری، به خلاف مسیر ملت است. امروز این کشور ما احتیاج به کار دارد. احتیاج دارد که همه قشرها در هر جا که هستند، مثلاً عمده کشاورزها کشاورزی را تقویت کنند که ما محتاج به دشمنهامان نباشیم در خوراکمان.
آقا خیلی برای یک مملکت اسلامی این عیب است که در ارزاقش محتاج بشود به خارج که تهدیدشان کنند که ما نمی‌دهیم به شما دیگر (1). در صورتی که ایران زمین دارد الی ماشاء الله. آب هم دارد. برکات آسمانی هم هست. چرا باید محتاج به خارج باشیم؟

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>