سخنرانی
زمان: 7 دی 1358 / 8 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: هوشیاری ملی در برابر توطئه‌ها - وابستگی اقتصادی و خطرهای آن
حضار: پاسداران ساوه، کفن پوشان هنرجوی آمل، برادران و خواهران آذربایجانی، دانش آموزان دبیرستان پسرانه شیراز، اهالی دماوند و لنگرود
بسم الله الرحمن الرحیم
هوشیاری در برابر فتنه‌گری و خیانتکاری
من در عین حال که نه وقتم مقتضی است نه حالم، لکن چون برادرها هم از ساوه و هم از آمل تشریف آوردند یکی دو جمله عرض می‌کنم. اول تشکر از اینکه این‌طور احساسات در شما زنده شده است و باقی است. و از خدا می‌خواهم که این احساسات محفوظ بماند که با محفوظ بودن این احساسات؛ احساسات اسلامی - ایمانی، امیدواریم که این نهضت به آخر برسد و بتوانیم یک حکومت عدل اسلامی به آن قدری که میسور ماست، در ایران موجود کنیم. و این بستگی به این دارد که جوانهای عزیز ما در هر جا هستند، در ساوه هستند، در آمل هستند، در هر جا که هستند بدانند که توطئه‌ها در کار است که نگذارند شما جوانها به رشد انسانی خودتان برسید و این کشور، یک کشور مستقل آزاد باشد.
آنهایی که از این مملکت، از این کشور استفاده می‌بردند و همه منافع شما را می‌بردند و می‌خوردند و خرج عیاشیها می‌کردند، آنها باز مشغول توطئه هستند که نگذارند این کشور حال آرامش پیدا کند. و وقتی که آرامش پیدا نکند، نمی‌شود که اصلاحش کرد. و اگر اصلاح نشود ممکن است که باز به حالهای سابق برگردد. از این جهت باید با بیداری، همه جوانهای محترم عزیز با بیداری توجه داشته باشند که اینهایی که در بین جمعیتها می‌آیند و می‌خواهند با اظهار اسلامیت، با اظهار اینکه ما برای کشورمان دلسوز هستیم،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>