شورای امنیت درست بشود. شورای امنیت هم درست شده بود، چیزی نبود. اما حالا بفهمند دنیا که مسائل این طوری است. و این اشخاصی که ادعای این را می‌کنند که برای «حقوق بشر» [تلاش‌] دارند، این مسائل، این مردم هستند، این جمعیت هستند، ما با اینها ابتلا داریم.
من امیدوارم که تا آخر با قدرت و با قوه و با اتکال به خدای تبارک و تعالی، که فوق همه قدرتهاست، ما پیش ببریم. همان طوری که با اتکال به خدا، خدای تبارک و تعالی کارها را انجام داده. ما خیلی از موارد می‌بینیم که یک چیزی عمل می‌کنیم، خودمان هم درست سر درنمی آوریم که این چه خواهد شد. می‌بینیم خوب پیش رفته است. این جز این نبوده است که بنابراین بوده است که خدای تبارک و تعالی، انجام این مسائل را بدهد.
و ما اطمینان داریم به اینکه خدای تبارک و تعالی، وقتی که یک جمعیتی توجه به او داشتند مأیوسشان نمی‌کند. و ما هم متوجه به خدا هستیم. و از خدای تبارک و تعالی می‌خواهیم که این مملکت را از این مفسده‌ها نجات بدهد. و این مملکت را مستقر کند. و حکومت را مستقر کند که حکومت اسلامی است. ان شاء الله.