اختلاف در میان ملت حاصل بشود، اختلاف در بین خودشان حاصل بشود. اسلام بین همه افراد مسلمین را عقد اخوت بسته است. مؤمنین را برادر خوانده است (1). شما برادرها پشتیبان هم باشید.
هوشیاری و بیداری در برابر تفرقه افکنان
نکند که اعدای اسلام بخواهند با طریقهای مختلف تفرقه بیفکنند بین شماها و دیگران استفاده کنند. نگذارید قشرهایی که الهام از خارج می‌گیرند و الهام از دشمنان اسلام می‌گیرند بین جوانان شما نفوذ کنند و نگذارند وحدت حاصل بشود، تفرقه ایجاد کنند. امروز هر ندایی که برخلاف نهضت اسلامی، برخلاف انقلاب اسلامی، برخلاف جمهوری اسلامی بلند بشود به نفع اجانب است، به ضرر اسلام. جمهوری اسلامی، جمهوری است که بر او احکام اسلام باید جاری بشود، و مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفت با اسلام است. کسانی که نغمه مخالفت با جمهوری اسلامی دارند، می‌خواهند اسلام را نگذارند در ایران پیاده بشود. شما برادرها بیدار باشید و هوشیار. توجه داشته باشید که اجانب و توطئه گران ننشسته‌اند و از همه طرف مشغول توطئه هستند. جوانان عزیز آذربایجانی را نگذارید آنها اغفال کنند. نگذارید با شیوه‌های مختلف اغفال بشوند.
عزیزان آذربایجانی! شما همیشه طرفدار اسلام و همیشه سد بزرگ بودید و این سد بزرگ را حفظ کنید. ما مدیون اسلام هستیم. امروز اسلام در موضع حساسی واقع است و کشور شما در موضع حساسی واقع است؛ در مقابل قدرتهای بزرگ و توطئه‌های داخلی و خارجی. اینها که موجب تفرقه می‌شوند آلت دست خارج هستند. آنها که در بین اقشار مختلفه ملت ما ایجاد نفاق می‌کنند، الهام از خارج می‌گیرند. ملت ما هوشیار باشد و بیدار.
ایستادگی و استواری در برابر توطئه‌ها
آن روز که می‌خواستید رأی به جمهوری اسلامی بدهید، مخالفت کردند و آن روز

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>