که می‌خواستید خبرگان خودتان را تعیین کنید، مخالفت کردند، و آن روز که قانون اساسی را رأی دادید مخالفت کردند، و امروز که می‌خواهید رئیس جمهور تعیین کنید مخالفت خواهند کرد، و فردا که می‌خواهید مجلس شورای ملی را تأسیس کنید، مخالفت خواهند کرد. اینها مخالفت با اسلام است. آنها از اسلام ضربه خوردند و با اسلام آشتی نمی‌کنند. شما پاسداران اسلام هستید و با مشت محکم در مقابل آنها باید بایستید.
ما در صف واحد، ما همه در یک صف، در مقابل اجانب، در مقابل توطئه‌ها ایستادگی می‌کنیم و نخواهیم گذاشت که اجانب به وسیله عمالشان نفوذ کنند در ملت. و به خواست خدای تبارک و تعالی استقرار را در کشورمان ایجاد می‌کنیم، و برنامه‌های اسلامی را و احکام اسلام را در همه جا پیاده خواهیم کرد. خداوند همه ملت ایران را از شر اجانب حفظ کند. خداوند آذربایجانیهای غیور را از شرّ اجانب حفظ کند. خداوند به شماها عزت و سعادت عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>