سخنرانی
زمان: صبح 12 دی 1358 / 13 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: تحولات روحی و درونی توده‌ها در انقلاب اسلامی - آذربایجان و توطئه گسترده مفسده جویان
حضار: کارکنان جهاد سازندگی تبریز
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت تحول درونی ملت ایران
این تحولی که در جوانهای ما، در انسانها، آنهایی که متعهد هستند پیدا شده است، اهمیتش بیشتر از آن تحولی است که در مملکت پیدا شده است. تحولی که در کشور پیدا شد این بود که با همت شما جوانها، همه قشرها، زن و مرد، بزرگ و کوچک این سد باطل را، سد شیطانی را شکستید و شیطانها را از حریم اسلام بیرون کردید. این تحولی است که در کشور پیدا شد و رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی آن هم به همت همه برگشت. لکن این چیزی که بسیار مهم است و آن چیزی که اجانب روی آن بیشتر کار می‌کردند و کردند، آن انسانهاست. در سالهای طولانی که اخیراً پیوسته قوه پیدا کرد، اینها در صدد بودند که این انسانها را از آن حالی که به حسب طبع خودشان و فطرت اسلامی خودشان هست برگردانند به یک حال دیگر، و نگذارند نیروی انسانی این کشور، بلکه نیروی انسانی شرق پیش برود. با شیوه‌های مختلف، در هر جا به یک شیوه خاصی و طرح خاصی انجام این کار را می‌خواستند بدهند که جوانهای ما از آن قدرت فعاله که دارند برگردند به یک حال سستی و رخوت و بیتفاوتی. این همه مراکز فحشا که اینها درست کردند و دامن به آنها زدند، تبلیغات کردند، روزنامه‌ها و مجلاتشان، رادیو و تلویزیونشان دامن زد به این مراکز و به این فساد، اینها همچو نبود که بدون یک توطئه‌ای باشد. آنکه به نظر می‌رسد این بود که یک توطئه‌ای بود برای اینکه جوانها را وارد کنند به این مراکز، و از آن قدرت فعاله‌ای که دارند اینها را خلع سلاح کنند. شما می‌دانید که خوب، جوانها در آن غرور
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>