خطری عظیم‌تر از خطر امریکا
اگر امریکا بریزد و ما را از بین ببرد، به نظرم خیلی چیزی نیست. البته عظیم است، اما از آن عظیمتر شکست در مکتب است. ما مکتبی که داریم، یک جوری عمل به آن بکنیم، یک جوری نمایشش بدهیم که در خارج قلمها و قدمها هم به آن باد بزنند. و هیاهو درست بکنند و مکتب ما را شکست بدهند که ما نتوانستیم، یا مکتب اسلام هم همین است که آنها می‌گویند. خوب، الآن یک دسته‌ای هستند که این‌طور تأویل و تفسیر می‌کنند، و اسلام را می‌خواهند بدنام کنند. اینها نمی‌دانند آن چیزی [را] که نمی‌دانند اینها دارند می‌گویند آن، این است که در اروپا شکست خورده، آن مسئله، و تفاله‌ای که در اروپا کنارش ریختند، در خارج کنارش ریختند، اینها آمدند حالا در ایران و در ممالک اسلامی می‌خواهند یک سر و صورتی به آن بدهند. حال آن که، نمی‌دانند این را. اینها چون مطلع از اسلام و از برنامه‌های اسلام و از وضع اسلام نیستند، خودسر هر کدام هر کار دلشان می‌خواهد بکند.
از هر کدام بپرسی که چی است، می‌گوید، خوب ما انقلاب کردیم. خیال می‌کنند انقلاب کردیم یعنی می‌خواهیم هرج و مرج باشد. انقلاب که هرج و مرج نیست. البته لازمه هر انقلابی یک مفاسدی هست. اما آنهایی که متعهد هستند و علاقه مند هستند به این انقلاب و اعتقادشان این است که ما منقلب کردیم یک رژیم ظالم را به یک رژیم عادل، باید همه قشرها روی موازین عدل اسلامی رفتار کنند. و هر کسی خودش سرخود نباشد که هرچه دلش بخواهد بکند.
حالا من به عده‌ای که حالا آمده بودند و از رؤسای پاسدارها بودند، اینجا بودند، به آنها گفتم که بروند در تهران و با آن آقایانی که آنجا هستند یک جلسه‌ای قرار بدهند، و مشورتی بکنند، و یک راهی درست کنند که همه جا روی یک موازین عقلایی و موازین اسلامی عمل بشود. و چنانچه این‌طور عمل بشود، من امیدوارم که ان شاء الله پیروز بشویم و ... همه کارهامان اصلاح بشود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>