چپاولگرها بگیرند. و آنطوری که شایسته است و دستور اسلام هست به آن عمل کنند. و امیدوارم که پهلوانهای عزیز ما همه جا سربلند باشند، و همه جا با یک روح انسانی، یک روح اسلامی، یک نفس مهذب عمل کنند که هر جا بروند علاوه بر اینکه در پهلوانی مقدم بر دیگران بشوند در اخلاق و در آداب و در انسانیت مقدم بر همه باشند. و من امیدوارم که با دست همه خواهرها و برادرها اسلام در ایران تحقق پیدا بکند. احکام اسلام در همه جا پیاده بشود. اخلاق اسلامی در همه قشرها محقق بشود. تا یک کشور نمونه‌ای به دنیا عرضه داده بشود که کشور وقتی رژیم اسلامی شد اینطور است وضعش.
و الآن می‌دانید که قشرهای مختلفی درصدد هستند که، نگذارند این جمهوری اسلامی به ثمر برسد.
الهام گرفتن افراد نادان از خارج
الآن که ملت می‌خواهد رئیس جمهور برای خودشان تعیین کنند، الآن می‌بینید که چه بساطی در همه جا درست کردند. در آذربایجان، در قم، در تهران، در مراکزی که مراکز حساس است و مراکز اسلامی هست، مراکزی است که باید اسلام از اینجاها به جاهای دیگر برسد، این قشرهای نادان که بسیاری از آنها از روی نادانی است، تحت تأثیر یک اشخاصی که الهام از خارج می‌گیرند، الهام از دشمنهای کشور می‌گیرند، اینها به کارهایی دست می‌زنند تا ایران را در خارج بدنام کنند، و اسباب این بشوند که گفته بشود که یک مملکتی است که نمی‌تواند خودش را اداره کند. در صورتی که همه می‌دانید و همه می‌دانند که هیچ انقلابی از این انقلابی که در ایران واقع شد بهتر نبود، و از همه انقلابهای دنیا آرامتر و پرمحتواتر است. و این برای این است که اسلامی است و مردم با روح اسلامی در این مملکت پیش رفتند. اشخاصی که برخلاف مسیر ملت بودند، و اشخاصی که چپاولگر بودند، اشخاصی که خائن بودند، آنها را کنار گذاشتند و بیرون کردند و مجازات کردند. و بحمدالله مملکت الآن دست خود ملت است. دست دیگران از آن کوتاه است. و من امیدوارم که با وحدتی که حفظ بشود در همه قشرها، باز هم قدمهای‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>