دیگری را به پیش برویم. و ان شاء الله مملکت مال خودتان باشد و خودتان اداره بکنید.
بهترین وظیفه از برای همه مردم این است که هرکس مشغول هر کاری هست آن را با صفای نیت، با حسن نیت برای خدا خوب انجام بدهد. اگر همه ملت یک همچو روحیه‌ای پیدا بکنند زود کشور ما نجات پیدا می‌کند. و خداوند ان شاء الله همه شما را حفظ کند و موفق باشید. و از همه شما هم تشکر می‌کنم. دعاگوی همه هستم. خدمتگزار همه هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>