با همه با مهربانی و اخلاق اسلامی مواجه شوید.
3- شهربانی و ژاندارمری کشور باید نظم را رعایت نمایند. از قرار اطلاع کم کاری عجیبی در کلانتریها دیده می‌شود. اینان که از گذشته تجربیات خوبی ندارند برای هرچه بیشتر همگامی با مردم و نظم در سراسر ایران کوشش نمایند و مردم را از خودشان بدانند.
امید است در آینده تجدید سازمان اساسی برای ژاندارمری و شهربانی در نظر گرفته شود. قوای انتظامیه خود را از اسلام و مسلمین بدانند. انفجارات جنوب مرا شدیداً متأثر کرده است که چرا سپاه و شهربانی و ژاندارمری، عده‌ای خدانشناس - وابسته به رژیم فاسد خارجی متکی به امریکا - را دقیقاً شناسایی نمی‌نمایند و به مجازات نمی‌رسانند.
اینان مفسدین فی الارض هستند، چه آنان که مستقیماً در اینگونه اعمال شرکت می‌نمایند و چه آنان که اینگونه جریانات را هدایت می‌کنند، و حکم «مفسد فی الارض» روشن است. دادگاه‌های انقلاب هرچه بیشتر قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را بر کَنند.
4- دادگاه‌های انقلاب در سراسر ایران باید نمونه کامل اجرای حدود الله باشند. باید سعی کنند که قدمی از احکام خدای تعالی منحرف نشوند و احتیاط کامل را رعایت نمایند. باید با صبر انقلابی به قضاوت بنشینند. دادگاهها حق ندارند نیروی مسلح از خود داشته باشند. باید بر طبق قانون اساسی عمل نمایند و بتدریج دستگاه قضایی اسلامی مسئولیتهای این دادگاهها را بر عهده گیرند. قضات باید با تمام جدیت جلوی تخلفات را بگیرند، و اگر خدای ناکرده کسی از دستورات الهی سرپیچی کرد، بلافاصله به ملت معرفی شده و به مجازات برسد.
5- دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد، ولی اینان نیز بدانند که اعتصاب و کم کاری نه تنها موجب تقویت ابرقدرتها می‌شود، بلکه سبب می‌شود امید مستضعفان کشورهای اسلامی و غیراسلامی‌ای که بپاخاسته‌اند به یأس مبدل شود. مردم هر شهر به محض اطلاع از اعتصاب هر کارخانه، خود را به آنجا برسانند و ببینند آنان چه می‌گویند. باید ضد انقلاب را شناسایی و به مردم معرفی نمایند. مردم شریف ایران دیگر نمی‌توانند حقوق بی‌جهت به عده‌ای از خدا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>