بیخبر بدهند.
زحمتکشان عزیز! بدانید آنانی که هر روز در گوشه‌ای بلوا بپا می‌کنند و اصولاً با منطق اسلحه به میدان می‌آیند، دشمنان سرسخت شما هستند و می‌خواهند شما را از مسیر انقلاب منحرف نمایند. آنان دیکتاتورانی هستند که اگر روزی روی کار آیند به هیچ کس حق نفس کشیدن نمی‌دهند. با آنان در تمام زمینه‌ها مبارزه کنید و آنان را به عنوان دشمنان شماره یک خود به مردم معرفی نمایید و از بستگی آنان و وابستگی آنان به شرق متجاوز و یا غرب استثمارگر پرده بردارید. دولت موظف است اشخاصی که در اینگونه اعمال دست دارند شدیداً مجازات کند.
6- من نمی‌دانم دولت چرا طرحهای متوقف شده خود را، که به سود ملت می‌باشد، به کار نمی‌اندازد. باید دولت هرچه سریعتر طرحهای به سود ملت را که متوقف شده و آنها که جدید است به اجرا گذارد تا وضع اقتصادی کشورمان سروسامان یابد.
7- در ادارات دولتی باید همه از دولت برگزیده تبعیت کنند در غیراین صورت شدت عمل لازم است. باید بی‌درنگ هرکس در هر اداره‌ای که خواست اخلال کند او را اخراج و به ملت معرفی نمایند. من تعجب می‌کنم که چرا اولیای امور از نیروی مردم غفلت می‌کنند؟ مردم خود حساب ضدانقلاب را می‌رسند و او را رسوا می‌کنند.
8- مصادره اموال متجاوزین از طرف افراد غیرمسئول و یا محاکم غیر صالحه شدیداً محکوم است. تمام مصادرات باید از روی موازین شرعیه با حکم دادستان و یا قضات دادگاهها باشد و هیچ کس حق دخالت در اینگونه امور را ندارد. متخلفین باید شدیداً مؤاخذه شوند.
9- زمینها باید روی موازین شرعیه توزیع گردد و بعد از اثبات این موضوع، محاکم صالحه حق اخذ دارند. هیچ کسی حق تجاوز به زمین و یا مسکن و یا باغ کسی را ندارد و اصولاً اشخاص غیر مسئول حق دخالت در اینگونه امور را ندارند، ولی اطلاعات خود را درباره زمین و مسکن و باغ طاغوتیانی که به ناحق اموال مردم را غصب نموده‌اند به مسئولین امور برسانند، و اگر کسی برخلاف موازین اسلامی و قانونی اقدامی بنماید
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>