منشأ مناقشه و اختلاف شود. و در روزنامه‌ها این اختلافات منعکس شود و یا در جاهای دیگر صحبت شود. یک مملکتی که گرفتار است در مقابل اجانب و در معرض خطر است و باید با همت خود مردم این مملکت مستقر شود و اساسش درست شود، اگر اشخاص بخواهند با تفرقه و تشتت این مملکت را از باطن پوسیده کنند، قهراً به چنگ دیگران خواهد افتاد. همان طوری که ملاحظه کردید، مردم با هم مجتمع شدند و همه با هم فریاد «الله اکبر» زدند، و این موانعی را که در مقابلشان بود همه را کنار زدند.
ناتوانی قدرتها در مقابله با ملتهای بیدار
و الآن وضع جوری شده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند کاری بکند. یعنی نمی‌شود بر یک ملت مطلبی را تحمیل کرد، ولی ممکن است زورگویی بیاید و زوری بگوید، و مثلاً وبایی وارد مملکت شود. لکن نمی‌تواند یک ملتی که همه ایستادند و می‌خواهند نشود، چنین مطلبی شود. هیچ قدرتی نمی‌تواند تحمیل کند. نه امریکا می‌تواند تحمیل کند، نه شوروی، هیچ کدام تحمیل نمی‌توانند بکنند.
من آن روزی که سفیر شوروی آمد پیش من، گفت که دولت افغانستان خواسته است که شوروی، نظامی به آنجا بفرستد، به او گفتم که این اشتباهی است که شوروی می‌کند.
البته دولت شوروی می‌تواند افغانستان را قبضه کند، ولی نمی‌تواند در آنجا مستقر شود.
اگر شما خیال کردید بتوانید افغانستان را بگیرید و آن را آرام کنید این خیالی باطل است.
ملت افغانستان مسلم است. ایستاده‌اند در مقابل حکومت افغانستان. شما هم اگر بروید و هر قدرت دیگری هم برود، آنجا را می‌گیرد، اما نمی‌تواند آنجا را آرام کند، و بالاخره شکست می‌خورد. حالا هم عقیده‌ام همین است که در یک ملتی که همه‌شان یکصدا هستند، و بحمدالله ایران دیگر حکومتی نداریم مخالف با ملت، ملت و دولت همه با همند. در یک چنین مملکتی، کسی نمی‌تواند بیاید و به این مملکت مطالبی را تحمیل بکند. و لهذا از خارج هی فریاد می‌زنند که چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد. اگر یادتان باشد، آن اوّلی که این جوانها رفتند و این مرکز جاسوسی را گرفتند، حرفهای زیاد آمدند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>