و گفتند. و مثلاً گفتند بنا دارند چتربازها را پیاده کنند. بنا دارند جوانهای مسلمان را بیهوش کنند و بعد وارد لانه جاسوسی شوند و جاسوسها را ببرند، که این حرف بی‌ربط است. بنا دارند دخالت نظامی‌کنند و یا بریزند و همه را قلع و قمع کنند، همه‌اش حرف بود. حالا هم همه‌اش حرف است. از حرفها هیچ وقت نترسید. عمل توی این حرفها نیست که یکوقتی مثلاً اشغال نظامی بکنند. ما هم از آن نمی‌ترسیم. افغانستان هم اشغال نظامی شده و ما از افغانستان بهتر می‌توانیم مبارزه کنیم.
همدلی همه افراد و توجه به وحدت کلمه
علی‌ ایّ حال، عمده این است که مبلغین آنها مع الأسف در بین خود ایرانی‌ها هستند و می‌خواهند کاری بکنند که از داخل یک پوسیدگی پیدا شود، و افراد و سازمانهای داخل را به هم بریزند. اگر توانستند بین رئیس جمهور و شورا اختلاف بیاندازند. اگر این مطلب را نتوانستند جناحهایی درست کنند برای ایجاد اختلاف و ایجاد شلوغی و از این کارها که دارند می‌کنند. باید همه توجه به این داشته باشیم که یک مملکتی که پنجاه و چند سال، غیر از آن 2500 سال که بسیاری از مردم شاهدش بودند، و همه شاهد بودند که یک چنین گرفتاریهایی را داشته است و حالا بحمدالله از این گرفتاری بیرون آمده است.
خودشان دوباره کاری نکنند که همان گرفتاریها برگردد. خود ما نباید کاری بکنیم که دوباره مبتلا بشویم به آن چیزهایی که پیشتر به آن مبتلا بودیم. و اگر خدای نخواسته ما با هم اختلاف کنیم و آن جهت الهی را که خدای تبارک و تعالی به ما امر فرموده است که:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ (1) را فراموش کنیم، یکوقت می‌بینید که عنایت خدا کنار می‌رود و ما همان خواهیم شد که بوده‌ایم. ما خودمان کاری نمی‌توانیم بکنیم. باید ما آن مقداری که می‌توانیم الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم.
خدای تبارک و تعالی تأیید می‌کند و کارها انجام می‌گیرد. و من از همه آقایان، از همه‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>