تلگراف
زمان: 11 اردیبهشت 1359 / 15 جمادی الثانی 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: تشکر از تلگراف تسلیت
مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع عظام تقلید)
بسمه تعالی
قم - حضرت آیت الله آقای حاج سید شهاب الدین مرعشی نجفی - دامت برکاته
تلگراف تسلیت جنابعالی واصل گردید. از اظهار تفقدی که نموده‌اید متشکرم. ادامه توفیقات آن حضرت را از خدای تعالی مسئلت دارم.
روح الله الموسوی الخمینی