روز کارگر روز دفن سلطه ابرقدرتهاست که با کار با واژه اعم، استقلال در همه ابعادش به مستضعفین جهان برمی‌گردد و ابرقدرتهای آدمخوار و عالمخوار خلع سلاح می‌شوند؛ و گویی که در آستانه روز کارگر، این انفجارهای پی درپی بی‌رابطه با این روز نباشد. ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و باغستانها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. ملت اسلامی ما باید به قدرت الهی خود اتکا کند و از این انفجارهای خائنانه که به دست گروهکهای بی‌فرهنگ و وابسته به اجانب وجود پیدا می‌کند نهراسد؛ که اینان با این خرابکاریها و شرارتها گور خود و اربابان جهانخوار خود را می‌کنند. نویسندگان و گویندگان ما ملت را با قلمها و زبانهای خود به پیش ببرند و جوانان برومند ما را از این پیشامدهای ناچیز نترسانند که جوانان ما مرد شهادت و شهامتند و از قلمهای مزدور آسیب برنمی دارند.
کار آقای کارتر، که از رزمندگی به راهزنی و از دخالت نظامی به پنهانکاری و انفجار کشیده است، او را به صورت یک موجود مفلوک درآورده که همکاران هوشمند خودش به او پشت کرده‌اند و در قدرت نظامی او تردید نموده‌اند، و چنین موجودی ملت شجاع ما را نخواهد ترساند. ای ملت عزیز، بهوش باشید و هوشمندانه این ریشه‌های پوسیده رژیم سابق را شناسایی کنید و به کمک شهربانی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها دراین شناسایی بشتابید، و به خدای بزرگ اتکال کنید و از تفرقه و تشتت بپرهیزید که خدا با شماست و دست خدا فوق دستهاست.
اینجانب اخیراً از تمام قشرهای متعهد تقاضا می‌کنم در این لحظات حساس دست از انتقاد نهادهای اسلامی؛ خصوصاً قوای انتظامی بردارند و کوشش کنند برای تقویت روحی آنان. از خداوند متعال وحدت کلمه ملتهای اسلامی و قشرهای ملت مبارز ایران را خواستارم. والسلام علی عبادالله الصالحین.
10 اردیبهشت 59
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>