سخنرانی
زمان: 23 اردیبهشت 1359 / 27 جمادی الثانی 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: اهمیت رادیو و تلویزیون و وظایف آن
مخاطب: فراحی، تقی (مدیر عامل صدا و سیما)
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت رادیو - تلویزیون
از اوّلی که رادیو و تلویزیون در اختیار جمهوری اسلامی واقع شد، راجع به آن نگرانی داشتم. برای اینکه این سازمانی است که اگر خوب باشد مملکت ما خوب می‌شود و اگر فاسد باشد، ممکن است که بسیار فساد ایجاد کند. از این جهت، تذکراتی باید به شما بدهم. یکی اینکه این دستگاه رادیو - تلویزیون که در خانه‌های حتی روستاها، در همه جا نفوذ دارد، اگر صددرصد اسلامی نشود، معنایش این است که اسلام در ایران پیاده نشده است. اگر بنا باشد رادیو - تلویزیون در خدمت دسته‌ای و یا گروهی که منحرف هستند و اعوجاج دارند قرار داده بشود، ممکن است که سرتاسر مملکت را به فساد بکشد. از این جهت شما موظفید؛ هم وظیفه شرعی و هم وظیفه قانونی دارید که دستگاه رادیو - تلویزیون را از گروه‌هایی که منحرف هستند، و یا ارتباط با رژیم سابق داشته‌اند و در خدمت آنها بوده‌اند تصفیه کنید، و اشخاصی که فاسد هستند که موجب فساد می‌شوند را هم تصفیه کنید. شما باید اینها را با کمال قدرت بدون هیچ ملاحظه‌ای از رادیو و تلویزیون تصفیه کنید. و مهمتر از همه قضیه اخبار است که باید کاملاً دقت شود که اشخاص منحرف در آن راه نیابند. آخر جمهوری اسلامی فقط لفظش که نیست، باید واقعیت پیدا کند. الآن ما به هر کجا که سر می‌زنیم می‌بینیم که فسادهایی در آن هست. باز اسلام به صورتی درست پیاده نشده است. ولی چون این مهمتر از همه است پافشاری من نسبت به رادیو - تلویزیون بیشتر از چیزهای دیگر است. برای اینکه این فسادش موجب‌