فساد ملت و جامعه می‌شود. برای اینکه چیزی که در اینجا گفته می‌شود، سرتاسر مملکت آن چیز پخش می‌شود، و انحراف در سطح مملکت و همچنین در خارج پیدا می‌شود.
لزوم تصفیه در رادیو - تلویزیون
از این جهت، این سازمان باید صددرصد به صورتی باشد که با نهضت و انقلاب اسلامی بسازد. نه اینکه ما بگوییم رادیو - تلویزیون اسلامی هست، ولی ببینیم یک حرفهایی در آن می‌زنند که به اسلام و به انقلاب اسلامی لطمه وارد می‌آورد. باید کاملاً توجه داشت که به هیچ وجه ما نباید مقلد شرق و غرب باشیم. زیرا تقلید از شرق و غرب با رادیو - تلویزیون اسلامی نمی‌سازد. باید کاملاً مراقبت کنید و خوف از گفته‌ها و نوشته‌های این روشنفکران غربزده ابداً نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند که مملکت را به خواست خودشان یک مملکت لوکس درست بکنند، و دیگر هرچه خرابی هم باشد مانعی ندارد. آنها دلشان می‌خواهد یک مملکت غربی درست بشود، و حال اینکه مردم اینجا همه جدیت کردند برای اینکه اسلام در ایران پیاده شود. نه فقط یک صورت اسلام، و وقتی سر به هر اداره‌اش می‌زنیم اسلام در کار نباشد. باید شدیداً با روشنفکران غربزده مبارزه کرد. از این جهت، شما مأموریت دارید با همکاری کارمندان مسلمان و متعهد و غیر منحرف این سازمان را تصفیه کنید، بدون اینکه خوفی از کسی و یا گروهی داشته باشید.
باید توجه داشته باشید که در این سازمان مسلمانان متعهد حتی یک نفرشان نباید بیرون بروند، مگر تخلفاتی کنند، که این مسئله دیگری است و فرقی با دیگران ندارند. اما یکوقتی گفته نشود اینها مثلاً یک قدری ارتجاعی هستند. از این حرفهایی که شاه هم به مسلمانان مبارز و متعهد در آن دوره می‌زد. مسلمانان مبارز و متعهد باید آنجا باشند. و دیگرانی هم که تصفیه می‌شوند باید جایشان را افراد مسلمان مبارز غیر منحرف گذاشت.
ما بحمدالله گویندگان و نویسندگان خوب داریم. ما همه چیز داریم. من غالباً فیلمهایی که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>