خود ایرانیها درست می‌کنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثلاً فیلم «گاو» (1) آموزنده بود. اما حالا این فیلمها باید حتماً از امریکا و یا از اروپا بیاید با یک بی‌بندوباری، تا روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایی که از خارج به ایران می‌آید اکثراً استعماری است. لذا فیلمهای خارجی استعماری را حذف کنید مگر صددرصد صحیح باشد. در هر صورت این به عهده شما و مسئولین آنجاست. بار دیگر تذکر می‌دهم که آنجا را از وابستگان رژیم سابق تصفیه کنید. البته مصاحبه اشکالی ندارد، ولو یک کمونیست بیاید و حرفش را بزند و در همان جا از شخص دیگری جواب گیرد، این مانعی ندارد. خلاصه رادیو - تلویزیون نباید در دست یک عده مفسده جو باشد. با کمال تأسف هنوز ریشه‌های رژیم سابق هستند. حالا یک قدری جلوی منافعشان گرفته شده. اخلال می‌کنند و می‌خواهند همان عیاشیها را بکنند، و رادیو - تلویزیون را برای خودشان دکان کنند. من صریحاً می‌گویم، ما نمی‌خواهیم نه غرب و نه شرق از ما تعریف کنند.
نمی‌خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف بکنند. ما می‌خواهیم یک مسئله‌ای را که اسلام می‌فرماید عمل بکنیم و برای کشورمان خدمت بکنیم. نه یک دستگاهی درست بشود که همه‌اش خراب و فاسد باشد و بچه‌های ما را به فحشا بکشند، و افراد را بی‌تفاوت کنند، که اگر همه چیزشان را ببرند، اینها اصلاً ککشان نگزد و هیچ توجه به این مسائل نداشته باشند. ما می‌خواهیم ادارات را متحول کنیم.
همین‌طور که الحمدللَّه الآن همه مردم متحول شده‌اند. باید توجه به این مسائل داشت. من دعا می‌کنم. ان شاء الله موفق باشید.
استقلال رادیو - تلویزیون
من بارها گفته‌ام رادیو - تلویزیون باید کاملاً مستقل باشد، و باید استقلالش محفوظ باشد و هیچ کس در آن دخالت نکند. شما فقط در هرچه بیشتر اسلامی شدن آن کوشش کنید، تا مطابق با خواست مردم باشد. مردم خونشان را داده‌اند. نمی‌شود که مسلمانه