به پیش ببریم، و در همه جای دنیا ان شاء الله اسلام را صادر کنیم، و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرتها بفهمانیم. و شما برادران و خواهران که در اینجا مجتمع هستید، من از همه‌تان تشکر می‌کنم. و من در هر جا هستم، برای شما زحمت هستم، لکن دعاگو هم هستم. من در اینجا (1) که آمده‌ام در این چند روز هم زحمت به آقای امام (2) دادم که از دوستان عزیز است، و هم به آقای موسوی که از دوستان عزیز است و هم به سایر اهالی این مرز.
من امید آن را دارم که بتوانیم ان شاء الله این خدمتی را که شروع کردیم به آخر برسانیم، و بتوانیم با وحدت کلمه، با اتکال به خدای تبارک و تعالی، بیرق اسلام را در همه جا به اهتزاز درآوریم.
مقابله قاطع دادگاهها با گروهکهای وابسته و مفسده جو
و شما دوستان باید متوجه باشید که در داخل کشور ما گروه‌های مختلفی هستند که فساد می‌کنند، و تشتت بین برادرها ایجاد می‌کنند، گروه‌هایی هستند وابسته به رژیم سابق، گروه‌هایی هستند وابسته به امریکا، یا احیاناً به شوروی، و شما باید با هوشیاری و با تسلیم الهی توطئه‌های اینها را خنثی کنید و نگذارید این عده قلیل زحمت برای نهضت ما و انقلاب ما ایجاد کنند. الآن وقت خرمن است، وقت برداشت محصول این خلق مستمند است، و همینها که ادعای این را دارند که ما «فدایی خلق» هستیم، همینهایی که ادعای این را دارند که ما برای مستمندان خدمت می‌کنیم، مشغول آتش زدن خرمنها شده‌اند. و در یک روزنامه‌ای خواندم که صد خرمن در یک ناحیه‌ای آتش زده‌اند. اینها اگر قدرت پیدا بکنند، همه چیز را آتش می‌زنند. مقصد آنها و اساس تفکر آنها تفکری است که با تفکر اسلامی نمی‌سازد. و چون می‌بینند که اسلام دارد شکوفا می‌شود، و احکام اسلام دارد در ایران و ان شاء الله سایر مناطق پیاده می‌شود، اینها به دست و پا افتاده‌اند. در بین مردم ایجاد تفرقه می‌کنند، زراعتهای مردم را می‌سوزانند، کارخانه‌ها را نمی‌گذارند که به‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>