بیانات
زمان: 31 اردیبهشت 1359 / 6 رجب 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: ضرورت تصفیه در سازمان رادیو - تلویزیون
مخاطب: طارمی، محمدحسین (مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما)
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت تحول در رادیو - تلویزیون
من همیشه از این رادیو - تلویزیون نگرانی داشته‌ام؛ برای اینکه این رادیو - تلویزیون یک بنگاهی است که از تمام این رسانه‌های گروهی مهمتر است؛ برای اینکه الآن در تمام دهات، در تمام شهرستانها، تقریباً عمومی شده است. رادیو - تلویزیون هم تقریباً و آناً هر مطلبی واقع می‌شود، همه جای ایران و خارج متوجه می‌شوند. و این رادیو - تلویزیون باید اصلاح بشود؛ یعنی باید متحول بشود به یک بنگاه تعلیمی، آن هم تعلیمات اسلامی.
اخباری که در آنجا گفته می‌شود و واقع می‌شود، باید برخلاف موازین اسلام نباشد [که‌] هر گروهی بخواهند توطئه کنند، بیایند در رادیو - تلویزیون حرفهایی بزنند که توطئه آمیز باشد. البته نه اینکه ما می‌گوییم باید سانسور باشد؛ ما می‌گوییم باید بر طریق اسلام و ملت باشد.
آزادی در چهارچوب نظام اسلامی
ملت، اسلام را می‌خواهد، و همه نهادهایی که در ایران هست باید اسلامی باشد.
معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند.
کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می‌زنند، حتی هر فرقه‌ای باشند؛ اما بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>